Stop for opkrævning af gebyr ved betaling med kreditkort i Danmark

Mange forretningssteder har hidtil pålagt et gebyr ved betaling med kreditkort. Ny EU-lovgivning, der træder i kraft 1. januar 2018 betyder, at det ikke længere er tilladt.

Forbuddet omfatter:

  • Alle køb - både i fysiske butikker og ved køb på nettet.
  • Alle privatkort samt firmakort med privat hæftelse. Der kan fortsat pålægges gebyr på firmakort med firmahæftelse.

Hvad gør jeg hvis jeg opdager, at jeg er blevet opkrævet gebyr for brug af mit kort?
Når du har godkendt en transaktion, kan vi ikke tilbageføre beløbet. Du skal derfor kontakte forretningsstedet og kræve beløbet retur. Vil forretningsstedet ikke tilbagebetale beløbet, kan du klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens vej 35,
2500 Valby.
kfst.dk

Hvor fremgår det, at det ikke længere er tilladt at pålægge gebyr?
Lov om betalinger, § 121 stk. 3 der lyder som følger: ”Betalingsmodtageren må ikke opkræve gebyrer for anvendelse af betalingsinstrumenter, for hvilke interbankgebyrerne er reguleret i kapitel II i interbankgebyrforordningen, og for de betalingstjenester, på hvilke Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 929/2009 finder anvendelse.”