Om SEB Kort

SEB Kort Bank AB er den førende kortvirksomhed i Norden og en del af SEB Koncernen. Vi er omkring 650 medarbejdere og har aktiviteter i Sverige, Finland, Danmark og Norge. 

SEB Kort og SEB koncernen arbejder ud fra en fælles koncernbeslutning om bæredygtighed – herunder social og miljømæssig ansvarlighed. SEB har en stærk ambition om at bidrage til en bæredygtig vækst og for at gøre en forskel for vores kunder, medarbejdere og samfundet som helhed.

Vi stræber efter at gøre bæredygtighed til en integreret del af vores virksomhed, og til at inkludere bæredygtighed som en naturlig del af alt det vi gør.

Vores forretning er understøttet af en stærk forretningsetik, god ledelse, langvarige relationer og højt engagerede mennesker der leverer koncernens strategi og håndterer den sociale og miljømæssige indflydelse af vores forretning.

Vi ønsker at understøtte vores kunder, skabe værdi for vores aktionærer og bidrage til samfundet som helhed. Vi ønsker at være åbne og transparente og øge muligheden for at etablere en positiv og robust relation.

SAS Eurobonus Mastercard udbydes af SEB Kort Bank AB, Danmark, certificeret i henhold til ISO27001.

SEB Kort Bank Danmark, filial af SEB Kort Bank AB
Bernstorffsgade 50
1577 København V
CVR 25804759