Blokering ved køb på nettet giver større sikkerhed

Vi handler mere og mere på nettet, enkelhed og udvalg gør det let at finde præcis det, du søger.

Du kan altid betale med dit kort i digitale tegnebøger, for dine abonnementer (fx Viaplay, Netflix og Spotify) og i netbutikker, der anvender Mastercard SecureCode. I andre netbutikker skal du muligvis selv åbne dit kort for at kunne handle. Den ekstra sikkerhed er for at forhindre svindel, når du handler på nettet.

Sådan åbner du dit kort for betaling på nettet

Sørg for, at du har dit korrekte mobilnummer registreret på Mit kort. Så kan du nemt åbne dit kort for køb på nettet i én times køb via sms.. Du kan også vælge, på Mit kort, at lave en generel spærring for brug af dit kort på nettet, så skal du blot åbne det, inden du ønsker at handle på nettet. Uanset hvilke indstillinger du har så et det lige så trygt at handle med dit SAS EuroBonus Mastercard som altid.

Log ind for at ændre dine indstillinger

Instruktioner Mastercard SecureCode Instruktioner Mastercard SecureCode


Derfor har vi indført en ny sikkerhedsblokering

Vi køber handler alt fra rejser og hotelophold til billeje og billetter på nettet. Med nye teknologier og betalingsmetoder følger altid nye udfordringer. For at dine kortoplysninger ikke ender i de forkerte hænder – det vi i daglig tale kalder fishing – har vi indført en sikkerhedsblokering.

En stor del af den fishing, der har fundet sted, har været med til at finansiere kriminelle aktiviteter. Med vores sikkerhedsblokering tager vi et medansvar for ikke at finansiere den slags aktiviteter.

Her kan du læse mere om de mest almindelige spørgsmål om køb på nettet