Pris, renter og vilkår

SAS EuroBonus World Mastercard Premium pr. 1. marts 2020.

Kortbestemmelser (pdf)Europæiske forbrugerkreditinformation (pdf)

Pris pr. år
Kortoprettelse 0 kr.
Medlem/Sølv/Guld 1.495 kr.
Diamant (1.495 kr. pr. 15. august 2020) 750 kr.
PointEarner 95 kr.
Øvrige priser
Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder pr. 1. juni 2017 1,46 %
Debitorrenten pr. 1. juni 2017 18,99 %
Kontanthævning* 2%, min. 50 kr.
Valutatillæg 2 %
Erstatningskort 150 kr.
Papirfaktura pr. faktura 25 kr.
Elektronisk faktura 0 kr.
Kopi af faktura 100 kr.
Kopi af nota - pr. nota 150 kr.
Forhøjelse af kreditmaksimum på kreditaftale 350 kr.
Fremsendelse af kort til udland med kurer 200 kr.
Nødkontanter inden 48 timer 500 kr.
Overtræksgebyr 50 kr.
Opsigelsesgebyr (ved opsigelse inden 6 måneder fra kortoprettelse) 100 kr.
Henstand med betaling 200 kr.
Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang 100 kr.
Morarente: Referencerente + 8,00 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad
Rykkergebyr privatkort/konto, pr. rykker 100 kr.
Inkassogebyr privatkort/konto 100 kr.
Oprettelse af frivilligt forlig: Uden retslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002.
Timebetaling excl. moms 500 kr.
Timebetaling IT excl. moms 1.000 kr.
Tinglysning I henhold til gældende lovgivning
Indhentning af tingbogsattest 175 kr.
Gebyr ved betaling: Ved betaling med kortet inden for EU (herunder Danmark) må betalingsmodtager ikke opkræve gebyr for at modtage kortet som betalingsmiddel. I andre lande kan betalingsmodtager opkræve et gebyr.
*For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger
Tilvalg
Betalingssikring 0,85% af din udestående saldo pr. måned
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 1 mio. kr. 1 person: 130 kr. pr. md.
2 personer: 210 kr. pr. md.
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 2 mio. kr. 1 person: 235 kr. pr. md.
2 personer: 385 kr. pr. md.
Udnyttelse af kreditmaksimum
Udnyttelse af kreditmaksimum (baseret på renten pr. 1. juni 2017). 100% 50% 25%
Samlet træk 70.000 kr. 35.000 kr. 17.500 kr.
Lånebeløb Medlem/Sølv/Guld 70.000 kr. 35.000 kr. 17.500 kr.
Pris pr. år Medlem/Sølv/Guld 1.495 kr. 1.495 kr. 1.495 kr.
Sum af renter i kredittens løbetid Medlem/Sølv/Guld 12.257 kr. 6.129 kr. 3.064 kr.
Lånebeløb Diamant 70.000 kr. 35.000 kr. 17.500 kr.
Pris pr. år Diamant 750 kr. 750 kr. 750 kr.
Sum af renter i kredittens løbetid Diamant 12.257 kr. 6.129 kr. 3.064 kr.
Sum af lånebløb + kreditomkostninger      
Medlem/Sølv/Guld 83.752 kr. 42.624 kr. 22.059 kr.
Diamant 83.007 kr. 41.879 kr. 21.314 kr.
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)**      
Medlem/Sølv/Guld 21,51% 24,09% 29,40%
Diamant 20,25% 21,52% 24,11%

**Beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) sker ud fra kreditaftalens løbetid på 1 år.

Omregningskurs ved forbrug i anden valuta end DKK

Se din valutakurs