Du bestemmer, hvornår og hvordan du vil betale

En gang om måneden modtager du en faktura fra os, der viser de køb og hævninger, du har haft den foregående måned. Du kan herefter selv vælge, hvordan du vil betale.

Se faktureringsdatoer

Du kan vælge at:

  • betale hele fakturaen på en gang
  • fordele betalingen over flere måneder
  • udnytte en betalingsfri måned
Del din faktura op over flere måneder*

På hver faktura kan du tydeligt se, det laveste beløb du kan betale (5% af saldoen dog min 250 kr.)

Når du bruger kreditten, betaler du rente af det beløb, du udskyder til senere betaling. Hvis betalingen tilmeldes Betalingsservice, kan du vælge at blive trukket 5% eller 100% af den skyldige saldo hver måned.

Udnyt en betalingsfri måned*

Du kan også vælge at gøre to måneder om året betalingsfrie. Den eneste betingelse er, at de to måneder ikke ligger i forlængelse af hinanden, og at der ikke er overtræk på kontoen. Hvis din betaling er tilmeldt Betalingsservice, skal du du blot afvise betalingen i banken. For den del af saldoen, som udskydes til senere betaling, betales renter.

Op til 42 dages rentefri kredit

Når du handler med kortet, betaler du ikke med det samme – det gør du først den 5. i måneden efter du har modtaget fakturaen. Det giver dig en rentefri kredit på op til 42 dage hver måned.

Den længste kredittid får du, på de køb som foretages lige efter faktureringen, som ligger omkring den 20. i måneden. Køber du en vare den 25. august, betyder det at betalingen først skal ske den 5. oktober.

*Rente tilskrives, læs mere om de omkostninger, som gælder for dit kort, når du vælger delbetaling.

Priser og vilkår MastercardPriser og vilkår Mastercard Premium

Customer service